Om os

Forskningen indenfor sektionen K&P arbejder på at forbedre effektivitet og kvaliteten af den måde, produktudvikling bliver udført på i en industriel sammenhæng. De vigtigste resultater er bidrag til teori og metodeunderstøttende og synteseskabende aktiviteter indenfor ingeniørbaseret konstruktion. Vores forskning fokuserer på fire områder: Konceptualisering, produkt/ servicesystemer, robust konstruktion og udvikling af modulære produktarkitekturer.

Nye tendenser
Vores forskning er i stadig stigende grad baseret på kvantitativ modellering. Indenfor området robust konstruktion har vi udviklet en metrik til beregning af robusthed, og indenfor produkt/ servicesystemer (PSS) har vi udviklet modeller til beregning af omkostninger ved et produkts livscyklus. Et projekt om digital definition af modulære produktfamilier og- arkitekturer er i gang. Formålet er at anvende konfigurationssystemer til en eksplicit definition af modulær arkitektur, det vil sige interfaces, regler, skalerbarheds principper og nøgledimensioner.

Indenfor PSS har vi udviklet metodegrundlaget fra et PSS konstruktion til et PSS indkøbsperspektiv primært fokuseret på business to business virksomheder.  Sektionens forskning i livscyklus orienteret konstruktion og produktudvikling er i fokus og vi er inviteret til at deltage i en række projektsamarbejder og ansøgninger som handler om parathed indenfor området  cirkulær økonomi i industrien. Vi ser et stort potentiale i forbindelse med at stille  forskningsresultater til rådighed indenfor områderne ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi – to højt prioriterede emner, både hos EU Kommissionen og de industrivirksomheder som opererer i EU.
Målet for cirkulær økonomi er at skabe en ny industriel økonomi, som fremmer en større ressource produktivitet der sigter efter at reducere spild og undgå forurening via konstruktion, mens ressource effektivitet bidrager til cirkulær økonomi ved at fokusere på at bruge begrænsede ressourcer på en bæredygtig måde for at minimere omkostninger og miljømæssige påvirkninger.

Sektionens forskning i bæredygtigt konstruktion og produkt/ service systemer passer præcist ind i den dagsorden, der handler om ressource effektivitet og cirkulær økonomi, i kraft af at stille metodologier, DfX – værktøjer og kvantitative cases til rådighed. Af samme grund forøger sektionen også antallet af empiriske cases indenfor området ressource effektivitet og cirkulær økonomi, og fokuserer sin strategi indenfor forskningsfinansiering i denne retning.

Forventninger til 2017
Sektionen forventer at ansætte en række industrielle ph.d.’er og postdocs indenfor vores fire forsknings kerneområder. Udover det forventer vi at ansætte en internationalt førende lektor indenfor området robust konstruktion og produkt/ service systemer.

I 2016 var sektionen vært for et internationalt symposium om produktudvikling med 260 deltagere. Symposiet  har været med til at positionere K&P indenfor produktudviklingsforskning  og symposiet forventes nu gennemført hvert år,  næste gang d. 7. – 10. november 2017.

Sektionen kommer til at lede en arbejdspakke indenfor projektet MADE Digital (Manufacturing Academy of DEnmark) indenfor området digitalt design. Hovedfokus vil være på PLM (Product Life Cycle Management), det vil sige digital definition af produktfamilier og produktlinjer.

Kontakt
Sektionsleder: Niels Henrik Mortensen
                     4525 6275
                     nhmo@mek.dtu.dk

Sektionssekretær: Lis Paludan Larsen
                            4525 6263
                            lpala@mek.dtu.dk


Kontakt

Niels Henrik Mortensen
Sektionsleder, Professor
DTU Mekanik
45 25 62 75