Forskning

Sektionens forskning indenfor proces- og produktionsteknologi omfatter teoretiske, modelleringsmæssige og eksperimentelle tilgange. Unikke laboratorier/ eksperimentelle faciliteter er til rådighed. Hovedaktiviteterne omfatter fremstillingsprocesser, mikro/ nano produkter/produktionssystemer, metrologi i mikro/ nanoskala såvel som makroskala samt modellering af alle disse.

Forskningsgrupper:

  • Mikrofremstilling 
  • Procesmodellering
  • Metal formgivning, tribologi, sammenfatninger og metalstøbning
  • Fremstillings metrologi
  • Additiv fremstilling

  • Fælles for undervisning og forskning i proces- og produktionsteknologi er den tværfaglige anvendelse af procesteknik, materialelære, termodynamik samt fluid- og faststofmekanik i analysen og modelleringen af de forskellige processer. Inden for proces- og produktionsteknologi fokuseres på mikro/ nano produktion, integreret modellering og precision manufacturing samt funktionelle overflader.  

    CT scanning