Om os

Sektionen for Proces- og Produktionsteknologi udfører teoretisk, numerisk og eksperimentel forskning indenfor området fremstilling og produktion. Det dækker et bredt spektrum af fremstillingsprocesser og modelleringstilgange, metrologi på alle skalaer, micro/ nanofremstilling og additiv fremstilling.

Forskningen er baseret på en multidisciplinær brug af procesteknologi, materialevidenskab, faststof- og fluid mekanik,  samt termodynamik og varmetransmission indenfor analyse, modellering og udvikling af fremstillingsprocesser.
Målet med forskningen er at fremme præcisionsfremstilling, så man imødekommer krav til performance, holdbarhed, pålidelighed,  tolerancer og  omkostninger ved moderne produkter. Præcisionsfremstilling er karakteriseret ved produkter  der har enkeltdele med høje tolerancer og specifikke funktionsegenskaber, og de er ofte fremstillet af avancerede materialer med specifikke egenskaber.

Nye tendenser
Fokus er på integreret modellering af samspillet mellem geometrisk design, valg af materialer og fremstillingsprocesser og de efterfølgende mekaniske egenskaber i de producerede dele. Det håndteres bl.a. i et initiativ på tværs af sektionerne MPP, MTU og FAM.

Forventninger til 2017
Sektionen vil i endnu højere grad styrke sine aktiviteter indenfor digitalisering af produktionsprocesser. Det involverer en øget aktivitet indenfor additiv fremstilling hvor et nyt European Training Network indenfor præcisionsfremstilling med 3D metal print er påbegyndt for nylig. På samme måde arbejder flere projekter også med integreret modellering af avancerede produktionsproceskæder i forbindelse med komposit fremstilling. Aktiviteterne bliver styrket i endnu højere grad med påbegyndelsen af det nye MADE Digital projekt, som er en fortsættelse af MADE initiativet og som har fokus på digitalisering af produktionen.

 

Det kan en proces- og produktionsingeniør

En proces- og produktionsingeniør fra MPP kan udvikle og forbedre fremstillingsprocesser og produktionssystemer samt deltage i produktudvikling og design i forbindelse med proces- og materialevalg samt produktionsforberedelse. Kandidaten har en detaljeret indsigt i fremstillingsprocessernes basale fysiske og kemiske mekanismer samt et grundlæggende materialekendskab. Såfremt kandidaten har arbejdet med mikroteknologi i MPP kan vedkommende gennemføre kvalitativ og kvantitativ design og dimensionering af mikromekaniske produkter og komponenter samt valg af komplekse proceskæder og produktionssystemer til fremstilling af disse.  

Forskerne i MPP deltager i en række internationale netværk i produktionsteknologi bl.a. International Academy for Production Engineering – CIRP (www.cirp.net) og European Society for Precision Engineering and Nanotechnology – euspen (www.euspen.com). 

 

 

Kontakt

Jesper Henri Hattel
Sektionsleder, Professor
DTU Mekanik
45 25 47 10