Om os

Sektionen for Materiale- og Overfladeteknologi udfører forskning indenfor området materialevidenskab og ingeniørarbejde, og det involverer teoretiske, eksperimentelle og numeriske tilgange.
Forskningsområderne for sektionen kan beskrives bredt som:

  • Materialedesign og overfladeteknologi
  • Mikrostruktur-udvikling og fasetransformationer
  • Materiale performance og nedbrydning

Forskningen er multidisciplinær og involverer aspekter af fysik, mekanik, kemi og produktionsteknologi.

Nye tendenser
Etableringen af de nye storskala faciliteter, MAX IV og ESS i Lund, til karakterisering af materialer stiller fremover en unik mulighed til rådighed for multiskala materialekarakterisering, lige fra atomart niveau til makroskala. Sektionen har spillet en væsentlig rolle i forbindelse med formuleringen af et forskningsmiljø for hårde materialer, hvor multiskala materialekarakterisering og multiskala materialemodellering er integreret i et fyrtårn. Det forventes at blive etableret i løbet af 2017.

 

Forventninger til 2017
Sektionen har indsendt ambitiøse ansøgninger om bevillinger til nye forskningsinitiativer og ser frem til at påbegynde forskningsprojekter med nationale og internationale samarbejdspartnere fra industrien og den akademiske verden. Multiskala materialemodellering og integrated computational materials engineering (ICME) vil være et fokusområde i forhold til etableringen af det ovennævnte fyrtårnsmiljø. Et første skridt vil være at øge samarbejdet på tværs af eksisterende og supplerende miljøer i instituttet med ekspertise indenfor materialemodellering.

 

 

Kontakt

Marcel A. J. Somers
Sektionsleder, Professor, Dr.ir.
DTU Mekanik
45 25 22 50