Om os

Forskningen i termisk energi fokuserer på optimering af termiske systemer som enheder for kraftproduktion, køling, varmepumper, forbrændingsmotorer, brændselsceller og bioenergi.

Numeriske modeller af systemer og komponenter anvendes i stor udstrækning for analyse og optimering baseret på termodynamik, fluid mekanik samt masse- og varmeoverføring. Eksperimentel forskning inkluderer faciliteter til test af ydeevne og emissioner i  forbrændingsmotorer, og forskning i varmeoverførsel i forbindelse med køling, varmepumper og kraftproduktion .

Nye tendenser
I den nærmeste fremtid forventer vi yderligere udvikling indenfor flere eksperimentbaserede forskningsområder, herunder faciliteter til kompression af brint og til studier af varmeoverførsel ved forbrænding. Gruppen er desuden også involveret i adskillige programmer under IEA, International Energy Agency, som fokuserer på at øge det internationale samarbejde.

Forventninger til 2017

Vi forventer at opnå nye resultater ved udnyttelse af spildvarme til kraftproduktion  ombord på skibe ved benyttelse af ORC Organic Rankine Cycles, og på området for enheder der producerer flydende naturgas, LNG. Nye løsninger i forbindelse med at anvende brint som brændstof til køretøjer vil også blive præsenteret. DTU Roadrunners vil deltage i Shell Eco-marathon med forventninger om deres gode resultater i flere kategorier.

Skibsmotor
Skibsmotor, fotograf: Ingrid Marie Vincent Andersen.

Kontakt

Brian Elmegaard
Sektionsleder, Professor
DTU Construct
45 25 41 69