opstilling41402_580pixel_jpg

Uddannelse

 

Sektionen tilbyder undervisning inden for bl.a. fagdisciplinerne:

 • Brændselsceller
 • Forbrændingsmotorer og transport
 • Kraftværksteknik
 • Energisystemer (kraft-varme, fjernvarme, mm.) 
 • Energiomsætning og luftforurening
 • Køleteknik
 • Økobil
 • Maskinteknisk Termodynamik (Energisystemer)
 • Projektering af maskinanlæg
 • Varme-, køle og klimateknik
 • Varmetransmission
 • Bæredygtig produktion

Undervisningen er rettet både mod diplom- og civilingeniør studerende.