Uddannelse

Uddannelse

DTU Mekanik har det primære ansvar for gennemførelse af flere bachelor- og kandidatuddannelser, der er vitale for dansk industri. DTU Mekanik har således det primære ansvar for civil-bacheloruddannelserne Produktion og Konstruktion og Design og Innovation. DTU Mekanik har yderligere det primære ansvar for kandidatuddannelserne ”Konstruktion og Mekanik” og ”Materiale- og Procesteknologi”, og bidrager med væsentlige dele af kandidatuddannelsen i Design og Innovation.

Desuden bidrager DTU Mekanik til undervisningen inden for instituttets kernekompetence i både bachelor- og kandidatuddannelsen Byggeteknologi, og der er blandt andet udviklet en profil under byggeteknologi: ”Marine Technology-Coastal Engineering” i samarbejde med DTU-BYG. Endvidere understøttes diplomuddannelserne Maskinteknik, Byggeri og Infrastruktur samt i mindre omfang Kemi og Bioteknologi. Instituttet koordinerer yderligere én af de fem studielinjer i kandidatuddannelsen Bæredygtig Energi. Instituttet koordinerer endvidere kandidatuddannelsen Nordic Master in Maritime Engineering, indenfor samarbejdet i N5T.

DTU Mekanik har fokus på kvalitet og højt fagligt indhold i de uddannelser, der bidrages til. Instituttet vil fortsat tage ansvar for udviklingen af civilingeniøruddannelser indenfor instituttets fagområde, og deltage aktivt i udviklingen af diplomuddannelserne Maskinteknik og Byggeri og Infrastruktur.

 

Læs mere om:

Maskinteknik

Civilingeniør, Bachelor uddannelserne:

Produktion og Konstruktion

Design og Innovation 

Civilingeniør, Kandidatuddannelserne:

Design og Innovation

Konstruktion og Mekanik 

Materiale- og Procesteknologi

 

 

 

Se video med studerende
Se video med studerende
På DTU Mekanik har vi en
række videoer, som fortæller lidt om uddannelsen og studiemiljøet. 

Studievejledningen på DTU           
 

Studiehåndbogen