Efteruddannelse på DTU Mekanik

Efteruddannelse

Instituttets faglige kompetencer formidles først og fremmest til dansk industri ved gennemførelse af en række faglige arrangementer, temadage, seminarer og åbne kurser.

Aktiviteterne er i høj grad formidlet til virksomhederne gennem ATV-SEMAPP (Selskabet for Maskinteknisk Proces- og Produktionsteknik tilknyttet ATV). DTU Mekanik huser sekretariatet og har formandsposten (professor og institutdirektør, Hans Nørgaard Hansen), samt leverer en væsentlig del af undervisningen til de ca. 30 virksomheder og 300 personer, der er medlemmer.

Se kommende kurser og arrangementer: ATV - SEMAPP

Kontakt:
Sekretariatsleder for ATV - SEMAPP
Jytte Vejsgaard Laursen
Tlf.45 25 48 98
Mail: jvla@mek.dtu.dk


Innovation i naturvidenskab
Instituttets sektion for Konstruktion & Produktudvikling er ansvarlig for kurset Innovation i naturvidenskab, et s
amarbejde mellem DTU og Danske Science Gymnasier, DASG. Formålet med kurset er, at gymnasielærere  i naturvidenskab bliver bedre rustet til at arbejde med innovation både i deres eget fag og i samarbejde med lærerkolleger i de humanistiske og  samfundsfaglige fag.

Kurset Innovation i naturvidenskab annonceres i kalenderen her på DTU Mekaniks hjemmeside. Se også det seneste arrangement. Tilmelding sker via arrangementet i kalenderen og DASG.

Kontakt:
Lektor
Claus Thorp Hansen
Tlf. 45 25 62 73
E-mail ctha@mek.dtu.dk