Projekter for studerende

Bachelorprojekt - Kandidateksamensprojekt - Diplomeksamensprojekt
På ingeniørstudiet på Mekanik laver de studerende flere forskellige projekter, bl.a. de større eksamensprojekter som BA - projektet og specialet. Se også i Praktik- og Projektbanken. DTU Mekanik har mange spændende ideer og forslag til studenterprojekter indenfor:

Hvis du selv har en idé til et projekt, så tal med en videnskabelig medarbejder.

Eksempel på et BA - projekt indenfor fagområdet faststofmekanik:

"Udmattelsesanalyse af glidelejer"
Kristian Juul og Lars Kjemtrup, to studerende fra Faststofmekanik, der skriver deres projekt med Peder Klit som vejleder, arbejder med at lave udmattelsesanalyser af glidelejer. Projektet skrives i samarbejde med MAN Diesel & Turbo. Glidelejer findes f.eks. i store skibes motorer i krydshovedet og som lejer til hovedakslen. Testriggen, som også kaldes FTR (Fatigue Test Rig), har til formål at belaste roterende skiver med en påstøbt lejemetals-legering, en hvidtmetals-legering, dette gøres ved hjælp af nogle tryksko, som påvirkes af  et hydraulikolietryk. Forsøg kører gerne indtil en skive har oplevet mellem 1 og 2 mio belastningscykler. Derefter analyseres der for revnedannelse under mikroskop. Projektet går ud på at kortlægge udmattelsen af hvidtmetal støbt på en stålbagside.

Forsøget her kører gerne indtil en skive har oplevet mellem 1 og 2  mio. belastningscykler.                                        Belastningen ses tydeligt på den øverste skive, efter at den har været gennem forsøget i testriggen på billedet til venstre. 

BA projekt ved Sektion for FaststofmekanikBA projekt: Udmattelsesanalyse af glidelejer
Fotos: Lisbeth Lassen, kommunikationsmedarbejder, lislas@mek.dtu.dk